Regulamin dla klienta salonu urody Metamorfoza

Regulamin dla klienta salonu urody Metamorfoza

Zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA pracowników i klientów

 

 

1. Umawianie wizyt TYLKO telefonicznie lub przez media społecznościowe
2. W gabinecie może przebywać max 6 osób (3 pracowników i 3 klientów)
3. Na umówioną wizytę przychodzimy punktualnie bez osób towarzyszących,
wyjątkiem jest dziecko z opiekunem. Jeśli się zdarzy Państwu przyjść wcześniej,
pospacerujcie lub zaczekajcie w samochodzie. O tym, że czekasz poinformuj nas telefonicznie
lub sms-em.
4. Każdy klient obowiązkowo musi mieć maseczkę jednorazową, założoną poprawnie:
na ustach i nosie.
5. Wymagany jest pomiar temperatury u klienta przed wejściem do gabinetu. Temperatura
powyżej 37,8oC uniemożliwia realizację wizyty.
6. Po wejściu do gabinetu obowiązkowa dezynfekcja rąk
7. Każdy z klientów składa pisemne oświadczenie o stanie zdrowia.
8. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek objawy chorobowe (kaszel, katar, stan podgorączkowy),
przebywali za granicą w ciągu ostatnich 14 dni lub mieli kontakt z taką osobą
nie zostaniecie przyjęci na wizytę ze względów bezpieczeństwa.
9. Nie używamy telefonów podczas zabiegów.
10. Między wizytami gabinet będzie gruntownie dezynfekowany, z tego powodu mogą pojawić
się małe opóźnienia w rozpoczęciu wizyty.

 

BARDZO PROSZĘ O STOSOWANIE SIĘ DO NOWYCH ZASAD,
A WSZYSCY BĘDZIEMY BEZPIECZNI